GT-Produkter: Specialist på Plast och Gummi

Plast & TPE

GT-Produkter formsprutar Plast och TPE i små och stora serier i de flesta material.
Vår specialitet är TPE, en gummi-lik plast som i de flesta fall kan ersätta gummi till ett betydligt lägre pris. Bland TPEs fördelar kan nämnas:
  • Formsprutas med kort cykeltid och kan därför ha ett mindre antal formrum, vilket effektiviserar tillverkningsprocessen avsevärt jämfört med gummi
  • TPE kan infärgas i valfri färg
  • Spill från TPE kan till skillnad från gummi smältas ned igen och återanvändas i tillverkningen
  • TPE finns i en hårdhet från 12 Shore A
Vi formsprutar även material så som TPU, PVC, PP, PE, POM m. fl. Små serier kan produceras i ett moderformsystem där vi endast tillverkar formgivande delar. Vi kan med detta minska verktygskostnaden betydligt.