GT-Produkter: Specialist på Plast och Gummi

Prototyper

GT-Produkter kan tillverka prototyper i de flesta material. Hårda material kan tillverkas genom skärande bearbetning i CNC-styrda maskiner.
Med doppgjutning kan vi ta fram detaljer i Latex och PVC.
Mjuka material formsprutas i enkla aluminiumverktyg till en låg kostnad.